ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ราชบุรีเคาะประตูเยี่ยมชาวบ้าน แจกผ้าห่มให้คนชรา-คนพิการ
   
 
   

       วันที่ 26 มกราคม เมื่อเวลา 05.00 น. นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางอวยพร โรจน์นิติพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชาวเขา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายพินิจ ด้วงพิบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ และผู้นำชุมชน นำผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภค เดินเคาะประตูบ้านประชาชน ของชาวบ้านในหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ของตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนผู้ยากไร้ คนชรา และคนพิการ โดยพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพอากาศที่หนาวจัด วัดอุณหภูมิเมื่อเช้าวันนี้ 05.00 น. วัดได้ 14 องศา และสภาพโดยรวมของพื้นที่มีที่นาซึ่งเป็นพื้นที่รับลม และมีต้นไม้น้อยใหญ่ที่เป็นแหล่งสะสมความเย็น ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้มีลมหนาวที่พัดแรงและมีความชื้นของน้ำค้างที่เกาะตามพุ่มไม้และต้นไม้ที่มีบ้านเรือนประชาชนอยู่

        นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาชาวเขา จังหวัดราชบุรีและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ได้นำแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ เข้าตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้พิการ พบว่าผู้สูงอายุบางรายเริ่มมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคแพ้อากาศจนเป็นสาเหตุของโรคไข้หวัด มีน้ำมูกไหลและอาการไอ เจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำเรื่องการรักษาสุขภาพในช่วงอากาศที่หนาวเย็นนี้

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มกราคม. 2559