ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
   
 
    ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรลำดัลที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2560