ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2563
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2562