ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2562