ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1
   
 
   

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลาสอบ สำหรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2564